Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání newsletterů

....Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

 

Zpracování osobních údajů (e-mail, jméno, příjmení atd.) probíhá za

účelem registrace uživatele. Údaje v uživatelském účtu můžete libovolně

měnit, mazat nebo zrušit celý účet. Kompletní znění souhlasu si prosím

přečtěte po kliknutí na odkaz.

 

Udělujete tímto souhlas

Jakub Ježek , se sídlem Na výsluní 656/36, 35301 Mariánské Lázně, IČ: 64366880 Registrováno živnostenským úřadem městským úřadem v Mariánských Lázních, evidenční č.: 0405/96/Kl/ML, v.č.: 340203-3695-00 dále jako „správce

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní

údaje:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

adresa a dodací adresa

datum narození

telefonní číslo

název firmy

IČ, DIČ

podobizna

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození je možné zpracovat

na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem

vytvoření zákaznického profilu.

Adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ budou

zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Podobizna bude zpracována za účelem úpravy uživatelského profilu dle

přání zákazníka.

 

Informace o profilu na sociální síti Facebook a Google bude zpracována

v případě propojení uživatelských profilů za účelem doplnění

registračních údajů.

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí

osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to

například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro

Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webhostingových služeb

 

Partner Media
Martin Vrba
Na Vršku 2
466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 66644241

Případně další Zpracovatelé, se kterými má Správce řádně uzavřenou

zpracovatelskou smlouvu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede,

pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho

oprávněnými zájmy,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních

údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou

soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla

porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s

Nařízením.

Dokument platí od: 24.5.2018